Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hp/bu/aa/du/www/typo3conf/ext/mm_forum/includes/geshi/geshi.php:5473) in /hp/bu/aa/du/www/typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_fe.php on line 2963
BAF Online : O BAF-u
O BAF-u
ÜBER BAF
ABOUT BAF
O BAF-u
AKTUELNO
NAUKA & OBRAZOVANJE
KULTURA & UMJETNOST
ARHIVA
KONTAKT
 
forget password
Postani Član 
Registruj se 
Vijesti
O BAF-u
PRVA STRANA
IP:        3.83.32.171
HOST: ec2-3-83-32-171.compute-1.amazonaws.com
Bo?njački akademski Forum
Plakat osnivačke skup?tine

Nakon izvjesnog vremena dru?enja jedne grupe akademski obrazovanih Bo?njaka u Njemačkoj izra?ena je potreba za postojanjem jednog takvog udru?enja. Tako je 1. juna 2008 godine u Mannheimu do?lo do osnivanja Bo?njačkog akademskog foruma.

Kao nevladina i nestranačka organizacija imamo za cilj da pored međusobnog upoznavanja pru?imo na? doprinos jačanju nacionalne svijesti kod Bo?njaka, očuvanju kulturnog identiteta te uspostavljanju mostova komunikacije kako među nama samima tako i prema onima koji pripadaju drugim kulturama i tradicijama koje susrećemo u novim sredinama.

Ma koliko bili vezani za domovinu, mi danas ?ivimo na nekim novim prostorima i na tim prostorima trebamo tra?iti na?u afirmaciju i raditi na na?oj integraciji u pozitivnom smislu te riječi.

Na svim tim prostorima ?elimo raditi na profilisanju i unapređenju interesa Bo?njaka i u vezi sa tim savjetovati se i sarađivati sa postojećim bo?njačkim organizacijama i udru?enjima.

Informisanje javnosti o dostignućima, specifičnim potrebama i problemima Bo?njaka je takođe jedna od oblasti na?eg djelovanja.

Osnivanjem Bo?njačkog akademskog foruma preuzimamo na sebe dio odgovornosti koji nam kao intelektualcima pripada.

Kada je i kako je sve počelo?

Čitaj dalje